قصه گویی دیجیتالی که با استفاده از ابزار های فناورانه به خلق فرصت های یادگیری می پردازد گام بلندی در راستای تحول در آموزش است.

به گزارش نووانا، قصه گويي روش جديدي نيست اما قصه گويي ديجيتالي اتفاق تازه اي است. امروزه توليد چندرسانه اي با استفاده از قصه گويي ديجيتالي، روشي قدرتمند در تلفيق فناوري و برنامة درسي است. در قصه گويي ديجيتالی ميتوان با استفاده از يك دوربين ديجيتالي ساده و طراحي غيرخطي، داستان كوتاه چندرسانه اي ايجاد كرد. اينگونه قصه ها با به‌كارگيري عناصر حسي و بصري، بسياري از فرايندهاي شناختي را كه زيربناي يادگيري كلامي هستند، درگير مي‌كنند.

در حالي‌كه قصه گويي ديجيتالی اغلب در رشته هاي هنر و علوم انساني مورد استفاده قرار ميگيرد، پژوهش ها نشان ميدهند كه ميتوان از آن ها براي ارائه راهبردي مؤثر در يادگيري درس هاي رياضي و علوم هم بهره برد. حل مسئله از طريق قصه گويي از دوران ابتدايي شروع ميشود و گاه تا بعد از فراغت از تحصيل هم ادامه پيدا مي‌كند. براي مثال، حل مسئله اي ساده با اين شرح كه «حسن سه سيب دارد، احمد سه سيب ديگر به او ميدهد. حاال حسن چند سيب دارد؟» و حل مسائل پيچيده تر همانند آموزش الگوريتم، از طريق قصه گويي صورت ميگيرد. اگر مهارت هاي رياضي با زندگي روزمره دانش آموزان تلفيق شود و به صورت كاربردي درآيد، استفاده از اين روش به توسعة مهارت هاي رياضي كمك مي‌كند.

پیشرفت سریع علم و فناوری نه تنها اندیشه و دیدگاه انسان ها را تغییر داده است، بلکه بر نحوه زندی آن ها نیز تاثیر گذاشته است به طوری که امروزه رشد اینترنت و ظهور میلیون و وب سایت و وجود بازی های رایانه ای، کودکان و نوجوانان را به طرز شگرفی به خود جذب کرده است.در این میان قصه و قصه گویی نیز از این قاعده تحول مستثنی نبوده و رشد فناوری ها تفاوت زیادی را بین قصه گویی سنتی و قصه گویی با شیوه های نوین به وجود آورده است.

تفاوت قصه گویی سنتی و قصه گویی با شیوه های نوین

درقصه گویی به شیوه سنتی قصه گو داستانی را انتخاب می کند، آن را به خاطر می سپارد و با استفاده از صدا و حرکات خود و بدون استفاده از ابزاری خاص آن را بازگو می کند در حالی که در قصه گویی مدرن از وسایل و ابزار های نوین مانند رادیو، تلویزیون، و مانند آن بهره گرفته می شود. در واقع قصه گویی توانسته است از فناوری استفاده بهینه کند و اینکه در آمیختن هنر قصه گویی با فن آوری روز، محتاج هنری بالا تر است. یکی از این هنر ها قصه گویی دیجیتالی است. منظور از قصه گویی دیجیتالی به کار گیری ابزار ها، امکانات و فن آوری های نوین اطلاعاتی در قصه ها و استفاده از آن ها در شبکه جهانی وب است که آموزش را تحت تاثیر قرار می دهد.

الزامات قصه گویی دیجیتالی در وب سایت ها
خدمات:
-امکان هدایت شخصیت قصه ها به مکانی در قصه یا صفحه بعد
-وجود قصه به زبان های دیگر
-امکان تغییر شکل نمایش رابط کاربر
-مشخص کردن قصه ها ی جدید
-وجود بخشی مجزا برای قصه های ارسال شده
-امکان امتیاز دادن به قصه ها
-مشخص کردن قصه های پربازدید
-نمایش مدت زمان قصه
-امکان اجرا یا متوقف کردن قصه ها
-تقسیم بندی موضی قصه ها
-تفکیک قصه های متناسب با هر گروه سنی
-تفکیک قصه ها از نظر نوع ارائه
-امکان جست و جو از طریق انتخاب تصاویر و مشخصات ظاهری
-امکان جست و جو بر اساس اطلاعات کتاب شناختی
-امکان جست وجو برمبنای ارزش
-نمایش قصه های مرتبط با قصه های مورد نظر
-نمایش نتایج جست و جو به صورت گرافیکی
-وجود راهنماها به منظور ایجاد و طریقه استفاده و امتیازدهی به قصه ها
-ارائه چکیده یا مختصری از قصه
تعامل:
-امکان بیان نظر در مورد قصه ها
-نمایش تعداد بازدید و فروگذاری قصه
-امکان اشتراک گذاری قصه ها
-امکان تعامل با دیگر اعضای سایت
نتیجه
قصه گویی دیجیتالی اتفاقی نوین در آموزش است که با رعایت الزامات آن می توانیم تاثیر به سزایی در سطح یادگیری و عملکرد مخاطبانمان داشته باشیم.