تحقیقات گذشته اغلب تأثیری را که فعال سازی سیستم ایمنی در زنان باردار می تواند بر رشد و نمو رویان انسان داشته باشد، به عنوان مثال افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانپزشکی در کودک در مراحل بعدی زندگی را برجسته می کند.

به گزارش نووانا، محققان کالج پزشکی نیویورک اخیراً تحقیقی را در مورد بررسی تأثیر فعال شدن میکروگلیا در ایجاد جنین در یک گروه خاص از سلولهای عصبی تنظیم کننده پردازش اطلاعات که تحت عنوان نورون های مغزی شناخته می شود انجام داده اند.
یافته های منتشر شده آنها در طبیعت علم عصب شناسی نشان می دهد، میکروگلیا فعال می تواند باعث ایجاد اختلالات متابولیکی شود که بر رشد اینترنورون های قشر مغز تأثیر منفی می گذارد.
جالب اینجاست که در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا این اختلالات می توانند در صورت عدم فعال شدن میکروگلیا همچنان ادامه داشته باشند.
سانگمی چونگ یکی از محققانی که این مطالعه را انجام داده است به مدیکال اکسپرس گفت در حالی که اکنون می دانیم که اینترنرون های قشر مغز تحت تأثیر فعال سازی ایمنی مادر قرار دارند، مکانیزمی که از طریق آن تحت تأثیر قرار می گیرند هنوز به درستی درک نشده است.

از آنجایی که جنین انسانی برا ی مطالعات مکانیکی در دسترس نیست ما از اینترنورون های قشر مغزی که مشتق شده از مغز انسان است برای بررسی اینکه چگونه التهاب در طول رشد بر سلولهای عصبی این جمعیت آسیب پذیر تاثیر می گذارد استفاده کردیم.
های چونگ و همکارانش با استفاده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی قشرمغز تولید کردند ابزاری تکنولوژیکی که به دانشمندان علوم اعصاب اجازه می دهد سلولهای استخراج شده از نمونه بافت های را دوباره برنامه ریزی کنند.
مطالعات گذشته نشان داده است که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی الگوهای غیرطبیعی در عملکرد اینترنورون های قشر مغز دارند.
محققان امیدوار بودند که مطالعه آنها درک فعلی از مکانیسم های عصبی را که ممکن است منجر به ایجاد اسکیزوفرنیا یا سایر اختلالات اعصاب و روان شود، افزایش دهد.
از این رو اینترنورون های قشر مغز مورد استفاده در آزمایشات هم از افراد فاقد اختلالات روانپزشکی و هم از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ایجاد شده است.
چونگ و همکارانش پس از ایجاد این سلولها، آنها را با سلولهای میکروگلیایی فعال یا بدون سلول کشت داده و اثراتی را که این دو روش بر سلولهای داخلی مغز ایجاد شده از بافت افراد سالم و سلولهای اسکیزوفرنی ایجاد کرده بود مشاهده کردند.
کشت کو یک تکنیک است که کشت همزمان دو یا چند نوع مختلف سلول را امکان پذیر می کند.
محققان به طور خاص از روشی به نام درج کشت بافت استفاده کردند که به سیگنال های ترشح شده از میکروگلیا اجازه می داد تا به سلول های داخلی برسند. آنها از طریق غشایی که بین آنها قرار داده شده بود و نفوذ پذیر بود وارد می شدند اما اجازه عبور سلول هارا نمی دهد.

چونگ گفت: “ما دریافتیم که متابولیسم اینترونورونهای قشر مغز تحت شرایط التهابی در طی رشد به خطر می افتد، که تأثیر طولانی مدت در اینترنرونهای قشر مغز حاصل از اسکیزوفرنی را نشان می دهد .
چونگ گفت : یافته های ما وجود فعل و انفعالات بین زمینه های ژنتیکی اسکیزوفرنی و عوامل خطر محیطی را برجسته می کند.
یافته های جمع آوری شده توسط چونگ و همکارانش می تواند مطالعات آینده را در مورد مکانیسم های عصبی که فعال سازی سیستم ایمنی قبل از تولد را با خطر ابتلا به اسکیزوفرنی یا سایر اختلالات اعصاب و روان مرتبط می سازد، آگاه سازد.
از همه قابل توجه تر، نشان می دهد که فعال شدن میکروگلیا، سلول هایی که از سیستم عصبی در برابر بیماری ها محافظت می کنند و پاسخ های ایمنی را انجام می دهند، می تواند باعث اختلالات متابولیکی در مغزهای داخلی مغز رشد شود.
علاوه بر این، محققان دریافتند که در اینترن های مغزی که از بافت افراد فاقد اختلالات عصبی-روانی تولید شده اند، این کمبودهای متابولیکی پس از برطرف شدن میکروگلیای فعال شده دیگر وجود ندارد، در حالی که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ادامه دارد.
یافته های آنها می تواند به شناسایی فرآیندهای عصبی قبل از تولد کمک کند که ممکن است با تمایل ژنتیکی فرد برای ابتلا به اسکیزوفرنی در تعامل باشد و خطر ابتلا به این اختلال در زندگی را افزایش دهد.
چونگ گفت: “ما در حال حاضر قصد داریم مطالعات بیشتری را در مورد بررسی مکانیزم ها و مسیرهای دقیق تحت تأثیر محیط التهابی اطراف نورونهای قشر مغز دنبال کنیم.

مترجم: عطیه سلمانی ماهی