استمرار کاهش خطای پذیرندگی ایران کیش در ماه‌های مهر و آبان رتبه این شرکت در شاخص مذکور را سه پله ارتقا داد. این در حالی است که ایران کیش دارای یکی از بزرگترین شبکه‌های پذیرندگان کشور است و تعداد بالای تراکنش‌ها احتمال میزان خطای پذیرندگی را افزایش می‌دهد اما این شرکت علی‌رغم تراکنش بالا، توامان موفق به کاهش خطای پذیرندگی نیز شده است.

 به گزارش نووانا، تداوم کاهش خطای پذیرندگی ایران کیش طی دوماه اخیر این شرکت را با رشد سه پله‌ای به جمع یکی از برترین شرکت‌های صنعت پرداخت در این شاخص اضافه کرد. ایران کیش طی دو ماه اخیر یکی از کمترین خطاهای پذیرندگی و بیشترین کاهش خطای پذیرندگی را تجربه کرده است.

به نقل از عصر بانک، ایران کیش در شاخص خطای پذیرندگی در 8 ماهه سال1399 روند نزولی داشته است و این روند نشان دهنده پشتیبانی ایران کیش از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد است.

لازم به ذکر است خطای پذیرندگی تراکنش های ناموفقی را شامل می شود که علت بروز خطا سوییچ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) است و هرچقدر شاخص خطای پذیرندگی کمتر باشد نشان دهنده آن است که یک شرکت عملکرد بهتری داشته است.