نخستین نشست دبیران کارگروه های اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم

اولین جلسه هم اندیشی دبیران کارگروه‌های تخصصی اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری‌هایفرهنگیونرم با حضور آقای پرویز کرمی دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق و رئیس ستاد اجرایی‌سازی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و آقای سید مهدی حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه برگزار شد‌.
در این جلسه پرویز کرمی با ذکر اهمیت سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، به عنوان پشتوانه قوی قانونی برای توسعه صنایع خلاق در کشور، تاکید کرد کارگروه های تخصصی باید ضمن بررسی وضعیت موجود، راهبردهای مناسب اجرایی برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این سند را تدوین و ارائه نمایند.
وی همچنین افزود این کارگروه ها وظیفه دارند تا شبکه سازی لازم را برای هم افزایی کسب و کارهای مرتبط تخصصی انجام دهند و از دیدگاه ها و نظرات خبرگان استفاده نمایند.
در این نشست همچنین سید مهدی حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق ضمن ابراز خرسندی از تشکیل کارگروه های تخصصی اجرائی سازی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، اعلام آمادگی صندوق صنایع خلاق را برای همکاری با آنان اعلام نمود.
سادات حیاتشاهی افزود صندوق صنایع خلاق با بررسی و مطالعات لازم پیش نویس شیوه اجرایی برای هر یک از ۶۰ راهبرد و اقدامات سند را تدوین نموده است و از کارگروه ها انتظار داریم، نظرات و پیشنهادات خود را برای نهایی نمودن ارائه نمایند.
وی افزود با پیگیری دبیر ستاد اجرایی سازی سند، تامین بودجه لازم برای توسعه زیرساخت و اجرای برنامه های سند نیز در دست پیگیری است و به نتایج خوبی رسیده است.
در این نشست خانم زمانی و آقای خدام معاونین ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق توضیحاتی پیرامون سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و شرح وظایف کارگروه ها و نیز لزوم ارائه طرح ارتقاء تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی برای هر حوزه توسط کارگروه ها، ارائه نمودند.
دبیران کارگروه‌ها نیز پیشنهادات و نظرات خود را برای اجرای مطلوب سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مطرح نمودند.