یک مدل کسب و کار دیجیتال نوعی فعالیت مبتنی بر ایجاد ارزش است که بر اساس آن به توسعه منافع مشتریان با استفاده از فناوری های دیجیتال میپردازد. هدف از راه حل دیجیتال تولید مزیت قابل توجهی است که مشتریان مایل به پرداخت آن هستند.

امیر عطاردیانامیر عطاردیان، دکتری نوآوری از دانشگاه ایتالیا– توسعه مدل‌های کسب و کار دیجیتال برای شرکت‌هایی که با دیجیتالی شدن و اختلال دیجیتالی روبرو هستند یک تصمیم گیری استراتژیک محسوب می شود. اجرای یک الگوی کسب و کار سنتی آنالوگ موجود توسط یک مؤلفه دیجیتالی (به عنوان مثال سفارش آنلاین کالا از یک خرده فروش ثابت) یک مرحله مقدماتی است، اما یک مدل تجاری دیجیتال مستقل نیست و نیاز به توسعه مدل کسب کار مبتنی بر پلتفرم دیجیتال دارد.
آمازون ، Uber و Airbnb شرکت هایی هستند که بدون فن آوری اینترنت هیچ مشاغلی نخواهند داشت. در حال حاضر آمازون ممکن است یک بازار محلی محسوب شود ، Airbnb یک آژانس مسافرتی و ارائه دهنده خدمات اسکان مسافرین در شهرها و کشورهای مختلف بوده و Uber یک مرکز تاکسی و ارائه و کرایه ماشین محسوب میشوند. مدل کسب و کار دیجیتال با نوآوری کسب و کار دیجیتال مشخص، توسعه و گسترش می یابد.

مشخصات مدل های کسب و کار دیجیتال

مدل های کسب وکار دیجیتال دارای ویژگی های مختلفی هستند که معمولاً چندین مورد بطور همزمان اعمال می شود.

• ارزش افزوده تولید شده بدون استفاده از فناوری‌های دیجیتال امکان پذیر نخواهد بود.

• مدل کسب و کار با طراحی و تدوین و اجرای استراتژی‌های نوآوری کسب و کار دیجیتال مشخص می شود.

•مدل‌های کسب وکار دیجیتال مبتنی بر خدماتی هستند که تازه وارد بازار می شوند.

• جذب مشتری و انجام تعاملات و تراکنش های مورد نیاز با مشتریان مبتنی بر کانال‌ها و فناوری‌های دیجیتال است. شرکت هایی که مدل های کسب وکار دیجیتال را توسعه داده و هدایت می کنند، بیشتر از فناوری های دیجیتال برای دستیابی به مخاطبان بالقوه استفاده می کنند. فروش با روندهایی مانند اتوماسیون فروش و ورود زود هنگام مشخص می شود.

• مشتریان مایل به پرداخت هزینه خدمات دیجیتال یا خدمات آنلاین هستند. بنابراین مدل‌های کسب و کار دیجیتال یک ارزش منحصر به فرد برای مشتری ایجاد می کنند که متقابلا می تواند برای شرکت درآمدزا شود.

•تمایل مشتریان به پرداخت و در نتیجه ایجاد ارزش مستقل از خرید انجام پذیرفته، ویژگی برجسته ای از یک مدل کسب و کار دیجیتال است. خدمات خالص دیجیتال ، به عنوان مثال امکان نظارت بر مصرف انرژی از طریق یک برنامه مبتنی بر یکی از تکنولوژیهای دیجیتال، از پیشنهادات دیجیتالی است ، اما جزو مدل‌های کسب و کار دیجیتال نیستند.
(این مبحث در خصوص مدلهای کسب و کار دیجیتال ادامه دارند).

#امیرـعطاردیان

#کسب – و -کار-دیجیتال

#تحول ـ دیجیتال