پرویز کرمی رئیس اجرایی سازی سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، با صدور حکمی یاسر قرائی را به عنوان دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم” منصوب کرد.

متن حکم خطاب به یاسر قرائی به این شرح است:

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهت گیری کلان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه فناوری های نرم و صنایع خلاق با اولویت الف نقشه جامع علمی کشور و مستند به بند ۴ و ۷ سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم و با عنایت به تجارب جناب عالی و پشتکاری که در سنوات گذشته در راستای توسعه زیست بوم نوآوری شرکت‌های خلاق از خود نشان دادید، به موجب این حکم شما را به سمت «دبیر کارگروه آموزش و یادگیری سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم» منصوب می‌نمایم. امید است با به‌کارگیری ظرفیت های ستاد و دستگاه های مرتبط، در تحقق اهداف سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم، بیش از پیش موفق و مؤثرباشید. دوام توفیقات شما را از پروردگار منان هم راستا با سیاست ها و راهبردهای دولت سیزدهم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسألت می نمایم.