فرصت سوزی در استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

سید ابوالفضل میرقاسمی، فعال مدنی در کشورهای پیشرفته، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها یا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) یک ظرفیت بسیار خوب برای انجام امور خیر و عام‌المنفعه است و به نوعی رویکرد بُرد - بُرد است. هم به نفع بنگاه‌ها و شرکتها (بخش خصوصی) است و سبب خوشنامی برند آنها و جذب مشتری بیشتر میشود و هم به نفع دولت (بخش عمومی) و نهادهای مدنی و [...]